विवरण

click this link Webseite
pandulipi

मेघा
बसन्त चौधरी

मूल्यः US$5.95विवरण


तिमी छैनौ

 

रात छ
जून छ
जुनेली छैन

 

स्वप्न छ
गीत छ
ओठ छैन

 

हाँसो छ
सम्झना छ
खुशी छेन

 

भाव छ
शब्द छ
कविता छैन

 

मौसम छ
प्रेम छ
तिमी छैनौ

 

फूल छ
हरियाली छ
बसन्त छैन

 

यस्तोमा
कसरी बाँचूँ म
जहाँ म छु
तिमी छैनौ